przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 - RODO w celu prawidłowej obsługi zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest RENEX Predrag Topić ( RENEX ) z siedzibą we Włocławku (87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, NIP 524-161-57-11 i/lub RENEX z o.o. sp.k. z siedzibą we Włocławku, Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
zgody marketingowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od RENEX drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art.6 ust.1 lit.a) RODO i art.10 ust.2 Ustawy z 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez RENEX zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).